Dyrkning
4 min læsetid

Det er videnskabeligt bevist: Miljø og mennesker vinder når vi varierer

Jo mere vi skaber biodiversitet og tager hensyn til den vilde natur i de områder vi dyrker, jo mindre er risikoen for at få skadedyr og plantesygdomme.
Skrevet af
Esben H. Christensen
Udgivet den
10/6/24
Kopier link
wwww.gogetgreen.dk/blog/miljo-og-mennesker-vinder-naar-vi-varierer

Indholdsfortegnelse

Det er videnskabeligt bevist:

Miljø og mennesker vinder når vi varierer

I mange år har det heddet sig at man ikke kan få fødevaresikkerhed uden industrilandbrug. Det er nu modbevist af et stort nyt internationalt studie offentliggjort i SCIENCE (april 2024)

Studiet er lavet af 58 forskere fra 5 kontinenter, blandt dem er forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Resultaterne viser meget tydeligt at varieret landbrug både kan give fødevaresikkerhed og bedre biodiversitet. Jo flere forskellige afgrøder og dyr man har, jo bedre bliver resultaterne. 

Studiet har undersøgt hvad der skal til, for at vi får et landbrug som tager vare på omgivelserne, klimaet, naturen, landskaberne, dyrevelfærden og vores sundhed. uden at gå på kompromis med fødevaresikkerheden.

En af de klare konklusioner er at langt mere af vores mad i fremtiden skal komme direkte fra marken og mindre fra stalden.

Varieret landbrug er vejen frem

Resultaterne er klare: Jordens frugtbarhed, biodiversitet og fødevaresikkerhed sikres ved at have en mangfoldighed af husdyr og afgrøder side om side med en rig biodiversitet.

Studiet påviser værdien af fx læhegn, billebanker og træer, ligesom dækafgrøder og rotation af afgrøder fremhæves som vejen frem. Samtidig sikrer variation også det praktiske og økonomiske aspekt:  Når man har en række afgrøder samtidig, vil en dårlig høst for en af plantetyperne kun udgøre en lille del af den samlede høst, og ruinerer derfor hverken husholdningsbudgettet for haveejeren eller bundlinjen hos landmanden.

Vi er allerede på vej

Mange af de principper der fremhæves i studiet, er allerede en stor del af skovlandbrug og conservation agriculture og i en vis grad økologisk dyrkning - og selvfølgelig når vi dyrker haven. Faktisk er rigtig mange af vores haver godt med i forhold til de faktorer studiet fremhæver som centrale: Jo flere afgrøder du har og jo mere du tager hensyn til den vilde natur i de områder hvor du dyrker, jo mindre er risikoen for at få skadedyr og plantesygdomme. Det højner værdien af afgrøder fra haven og bidrager til både en sund krop og en sund verden.

Mange haver er allerede eller kan let gøres til et mikro-skovlandbrug med træer, buske og planter i flere størrelser og til flere formål. Det er forholdsvis enkelt at implementere diversitetsfremmende elementer i haven, som sten, vand, kvashegn og vilde områder. Hvert element gøre haven mere balanceret og klar til at håndtere ændringer i klima, uanset hvad de skyldes.

Støt op om dem der gør en forskel

I mange år har landbrugene bare har vokset sig større og større, mens læhegn, grøfter og vådområder er blevet nedlagt for at gøre plads til større marker og større maskiner.

Heldigvis er der en masse gode initiativer, som gør op med det konventionelle industrilandbrug. Gamle minkfarme bliver omlagt og der dyrkes nu grøntsager på andelsgårde og i mikrolandbrug, der bliver plads til bæredygtige blomsterbønder og meget mere vokser frem

- og du kan selvfølgelig finde deres sæsonvarer i GoGetGreen-appen

Download GoGetGreen app

App Store ikon. Du kan hente GoGetGreen-appen gratis i App Store og finde lokale vejboder eller sælge dine hjemmedyrkede skatte som frugt, grønt, blomster og meget mere.Google Play ikon. Du kan hente GoGetGreen-appen gratis i Google Play og finde lokale vejboder eller sælge dine hjemmedyrkede skatte som frugt, grønt, blomster og meget mere.