fbpx

Regler for stalddørssalg

Når du sælger fødevarer fra en vejbod eller din bopæl, er det vigtigt du følger Fødevarerstyrelsens regler for stalddørssalg.

Fødevarer der ikke skal registreres i Fødevarestyrelsen:

 • En frugt- og grøntavler eller en samler af fx svampe, tang, alger eller snegle skal ikke registreres til stalddørssalg.
 • En biavler skal ikke registreres til stalddørssalg af honning, når den samlede mængde honning solgt ved stalddøren og direkte til butikker og restauranter ikke overstiger 4.000 kg om året.
 • En jæger skal ikke registreres til stalddørssalg af vildt, når den samlede mængde vildt solgt ved stalddøren og direkte til lokale butikker og restauranter ikke overstiger 500 stykker småvildt og 15 stykker storvildt.

Fødevarer der skal registreres hos Fødevarestyrelsen:

 • Uåbnet slagtet fjerkræ
 • Uåbnede kaniner
 • Æg
 • Mælk
 • Fisk og krebsdyr
 • Muslinger m.m.

Fødevareaktiviteter i privatsfæren og fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen skal ikke autoriseres eller registreres.

 • Privatsfære er fødevareaktiviteter til brug i egen private husholdning og fødevareaktiviteter, der kan sidestilles med privat husholdning.
 • Fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen er fødevarevirksomheder, hvor aktiviteterne ikke har en vis kontinuitet eller en vis grad af organisation.

Virksomhedens fødevareaktiviteter har betydning for, om virksomheden ligger over eller under bagatelgrænsen. Fødevareaktiviteter under bagatelgrænsen kan være kendetegnet ved fx:

 • Markedsføring af fødevarer ikke er den primære aktivitet.
 • Der er tale om fødevareaktivitet, som er begrænset i enten hyppighed eller omfang.
 • Aktiviteterne erstatter ikke eksisterende lovpligtige eller faste madordninger.
 • Modtagerne vil naturligt gå ud fra, at tilberedningen kan være sket i et ikke-registreret køkken, herunder et privat køkken.
 • Aktiviteten foregår ikke kontinuerligt, men lejlighedsvist.