fbpx

Stalddørssalg

Stalddørssalg

Med GoGetGreens app kan du let oprette et marked og sælge dine egne råvare og hjemmelavede produkter. Hvis du planlægger at sælge produkter som for eksempel vildt, æg eller hjemmelavet marmelade, anbefaler vi kraftigt at du besøger fødevarstyrelsens hjemmeside og undersøger de specifikke regler for din vare.

 

Stalddørssalg der ikke skal registreres i Fødevarestyrelsen:
– En frugt- og grøntavler eller en samler af fx svampe, tang, alger eller snegle skal ikke registreres til stalddørssalg.
– En biavler skal ikke registreres til stalddørssalg af honning, når den samlede mængde honning solgt ved stalddøren og direkte til butikker og restauranter ikke overstiger 4.000 kg om året.
– En jæger skal ikke registreres til stalddørssalg af vildt, når den samlede mængde vildt solgt ved stalddøren og direkte til lokale butikker og restauranter ikke overstiger 500 stykker småvildt og 15 stykker storvildt.

                                                    Udklip fra Fødevarestyrelsens hjemmeside

Stalddørssalg af disse fødevarer skal være registreret i Fødevarestyrelsen:
– Uåbnet slagtet fjerkræ
– Uåbnede kaniner
– Æg
– Mælk
– Fisk og krebsdyr
– Muslinger m.m.

                Udklip fra Fødevarestyrelsens hjemmeside

Må man sælge sin hjemmelavede marmelade med GoGetGreen?

Ja man må gerne sælge sine hjemmelavede produkter i stalddørssalg og så længe man holder sig under bagatelgrænsen, skal man ikke registrere sin ”fødevarevirksomhed” Du kan læse meget mere på fødevarestyrelsens hjemmeside men her er nogen udklip fra reglerne.

Fødevareaktiviteter i privatsfæren og fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen skal ikke autoriseres eller registreres.
  • Privatsfære er fødevareaktiviteter til brug i egen private husholdning og fødevareaktiviteter, der kan sidestilles med privat husholdning.
  • Fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen er fødevarevirksomheder, hvor aktiviteterne ikke har en vis kontinuitet eller en vis grad af organisation.

            Udklip fra fødevarestyrelsens hjemmeside

Virksomhedens fødevareaktiviteter har betydning for, om virksomheden ligger over eller under bagatelgrænsen.
Fødevareaktiviteter under bagatelgrænsen kan være kendetegnet ved fx:
  • Markedsføring af fødevarer ikke er den primære aktivitet.
  • Der er tale om fødevareaktivitet, som er begrænset i enten hyppighed eller omfang.
  • Aktiviteterne erstatter ikke eksisterende lovpligtige eller faste madordninger.
  • Modtagerne vil naturligt gå ud fra, at tilberedningen kan være sket i et ikke-registreret køkken, herunder et privat køkken.
  • Aktiviteten foregår ikke kontinuerligt, men lejlighedsvist.

                                                             Udklip fra Fødevarestyrelsens hjemmeside

Når det kommer til salg af Æg, stilles en række betingelser til din hønseflok og dette skyldes hovedsageligt faren for salmonella smitte. Man skal både registrere sig selv, sin hønseflok og løbende sende prøver ind fra sidst nævnte. GoGetGreen opfordre derfor alle der planlægger stalddørssalg af æg til at læse disse regler igennem. Læs mere om stalddørssalg af Æg her eller på fødevarestyrelsens hjemmeside for stalddørssalg.

I GoGetGreen håber vi på at de danske jægere vil bidrage til et mere bæredygtigt samfund ved at sætte Vildt til salg. Reglerne for stalddørssalg af Vildt er ikke så komplicerede, men vi anbefaler stadig at man læser dem igennem på fødevarestyrelsens hjemmeside. Her er reglerne for stalddørssalg af Vildt i grove træk.

En jæger må hvert år sælge op til 500 stykker vildtlevende uåbnet småvildt (fx fuglevildt og harer) og 15 stykker vildtlevende storvildt    (fx hjortedyr) direkte til forbrugere og til lokale butikker og restauranter.Indvoldene må ikke være taget ud af småvildt, men småvildtet kan evt. være plukket eller flået ved jægerens bopæl eller på jagtstedet.
Storvildt brækkes af jægeren og kan evt. være flået ved jægerens bopæl eller på jagtstedet. I forbindelse med flåning kan jægeren fjerne underben og hoved fra vildtet.

                                                                                                                                                              Udklip fra fødevarestyrelsens hjemmeside