fbpx

Om

Om os:

GoGetGreen er skabt for at hjælpe alle til at leve mere bæredygtigt og tage del i den grønne omstilling.
Ved at give haveejere en platform at sælge deres overskud fra, åbner vi op for et råvaremarked fyldt med oversete ressourcer, som ikke er regnet med i nogen eksisterende klimaregnskaber eller madspildsoversigter. Samtidig er det muligt at øge sit lokalkendskab og bidrage til at støtte sit nærområde.
De store forandringer sker, når mange tager skridt i retning mod et fælles mål og vi mener, at fællesskab, inklusion og information er vejen frem.
Vi giver plads til nye, innovative produktionsmetoder, der endnu ikke har en statskontrolleret mærkning, men som stadig har et bæredygtigt perspektiv. Vi sætter derfor ikke krav om, at vores markeder skal leve op til specifikke produktionsmetoder.
Vi vil give producenter og haveejere mulighed for at fremhæve de grønne tiltag de har implementeret i deres produktion, som for eksempel faunastriber, urørt areal, opsamling af regnvand til vanding, brug af vedvarende energi og meget mere.
Verdens stigende behov for fødevarer gør det nødvendigt, at vi finder nye måder at fordele og udnytte vores ressourcer på. Det er nødvendigt, at produktionsmetoderne bliver mere regenerative og ikke koster yderligere inddragelse af urørt natur.
Mere snak over hækken, mere fællesskab!
Hjemmeside - profil billede - 1200 x 800
Bag GoGetGreen står ægteparret Esben og Michala.
For os er en bæredygtig livsstil med vedvarende energi, genbrug og minimumsforbrug vigtig.
Vi er delvist selvforsynende, og det sker ofte, at over- eller underproduktion forekommer. Vi har manglet en platform hvor man kan købe og sælge overskydende råvarer og mindske det madspild, der uundgåeligt forekommer i enhver køkkenhave.
Ønsket om at bidrage mere til en grønnere verden har altid fyldt meget, og vi mener, det er vigtigt, at vi alle gør en ekstra indsats for at afværge de klimaforandringer, der i sidste ende vil påvirke os alle sammen. Derfor har vi doneret programmering af version 1 af app’en, til GoGetGreen og vi arbejder på at skabe en socialøkonomisk virksomhed med fokus på bæredygtige lokalsamfund. Næste skridt er, at  implementere funktioner på app’en, som skal fremme samvær gennem sociale arrangementer og øget kendskab til lokalområdet.
Lad os sammen skabe en bæredygtig fremtid og gøre selvforsyning til noget, vi er fælles om!
De bedste hilsner

Esben & Michala