fbpx

Om

Mål og visioner:

  • At give alle muligheden for at tage del i den grønne omstilling enten som køber eller sælger.
  • At give bæredygtige ildsjæle en platform at sælge fra, så de kan koncentrere sig mere om at det de er gode til og mindre om marketing.
  • At skabe en betalingsplatform, der kan sikre sikker kontantløs betaling og sørge for at sælger ikke får unødige og opskruede omkostninger ved salg.
  • At skabe mere lighed, støtte op om lokalsamfund og højne de små.
  • Fremme bæredygtig produktion både på landet og i havet og mindske CO2 aftrykket på vores fødevarer ved at fjerne/mindske unødig nedkølet transport og lagring.
  • At gøre bedre brug af de dyrkningsarealer, der allerede er udlagt i private haver og komme den kommende mangel på fødevarer og dyrkningsarealer i møde.
  • At højne sundheden ved at fremme handel med friskhøstede råvarer i sæson og gøre vejen fra jord til bord kortere i både tid og afstand, så især frugt og grønt ikke mister værdifuld næring grundet for lang tids lagring.
  • At skabe en virksomhed hvor lønninger og rettigheder er lige for alle, hvor værdien af medarbejderne vurderes på indsats frem for uddannelse og hierarki og hvor overskud deles med andre bæredygtige projekter.
  • At fjerne fordyrende mellemhandlere, der lukrerer på små producenters hårde arbejde.
  • At fremme biodiversiteten ved at gøre op med storlandbrug med endeløse marker af den samme afgrøde og belastende fiskeri, der ødelægger havbunden.

Om os:

Bag GoGetGreen står  Michala og Esben. Vi blev gift i 2012 og en bæredygtig livsstil med vedvarende energi, genbrug og minimumsforbrug vægtes højt. Vi er delvist selvforsynende og det sker ofte at over- eller underproduktion forekommer. Vi manglede en platform hvor vi kunne købe og sælge overskydende råvarer og mindske det madspild der uundgåeligt forekommer i enhver køkkenhave.
Ønsket om at bidrage mere til en grønnere verden har altid fyldt meget og vi mener det er vigtigt at vi alle sammen gør en ekstra indsats for at afværge de klimaforandringer der i den sidste ende vil påvirke os alle sammen.Vi har derfor doneret programmering af app’en til GoGetGreen og vi arbejder på at skabe en socialøkonomisk virksomhed med fokus på bæredygtige lokalsamfund.

Hvad kan vi:

Vores app gør det muligt for private og erhverv at oprette marked og annoncere deres lokalt producerede råvarer og produkter deraf. Også produkter af genbrugs materialer eller restprodukter (upcykling) er velkommen på app’en. Se mere her
Som forbruger giver vi dig overblik over produkter i dit nærområde, når du er hjemme eller på farten.

Hvad vil vi og hvorfor:

GoGetGreen ’s mission er at hjælpe alle til at leve mere bæredygtigt og tage del i den grønne omstilling. De store forandringer sker når mange tager skridt i retning mod et fælles mål og vi mener at inklusion og information er vejen frem.
Vi ønsker derfor at skabe et fællesskab, der giver plads til nye innovative produktionsmetoder, der endnu ikke har en statskontrolleret mærkning, men stadig har et bæredygtigt perspektiv. Vi sætter derfor ikke krav om at vores markeder skal leve op til specifikke produktionsmetoder.
Vi vil give producenterne mulighed for at fremhæve de grønne tiltag de har implementeret i deres produktion som for eksempel faunastriber, urørt areal, opsamling af regnvand til vanding, brug af vedvarende energi og meget mere.
Af samme årsag vurderer vi heller ikke om et produkt er bæredygtigt nok til at være med på app’en. Et godt eksempel på dette er oksekød, som både er omdiskuterede og udskældt og som topper det listen over fødevarer med højt klimaaftryk.
Faktum er, at der er et marked for oksekød og vi opfordrer derfor forbrugere af oksekød til at købe småt men godt og overveje om behovet kan nedsættes og kvaliteten af produktet kan øges.
I Danmark indgår både kvæg, får og geder flere steder, som en vigtig del af naturplejen på fredede arealer og dyrenes afgræsning øger biodiversiteten for både planter, insekter og fugle. Dyrevelfærden er høj og flere afliver deres dyr på marken og undgår derved unødig stress og transport
Verdens stigende behov for fødevarer, gør det nødvendigt at vi finder nye måder at fordele og udnytte vores ressourcer på. Det er nødvendigt at produktionsmetoderne bliver mere regenerative og ikke koster yderligere inddragelse er urørt natur.
Vi ønsker at komme den kommende mangel på dyrkningsarealer og fødevarer i mødet, ved at inddrage de dyrkningsarealer der allerede er udlagt i vores haver og give haveejere en platform, som kan skabe kontakt til købere i deres nærområde.
Vi håber I får en masse glæde og gavn af GoGetGreen og at vi sammen kan skabe en bæredygtig fremtid!
 
De bedste hilsner

Michala & Esben